Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Αρνητικά τα στοιχεία του ΟΟΣΑ για τις επαγγελματικές δεξιότητες των Ελλήνων


Στοιχεία που θα παρουσιασθούν σήμερα στο περιθώριο της Υπουργικής Διάσκεψης του ΟΟΣΑ στο Παρίσι καταδεικνύουν πως η μόρφωση των Ελλήνων υστερεί σε σχέση με τον μέσο όρο των κρατών του ΟΟΣΑ κάτι που ισχύει και για τις επαγγελματικές δεξιότητες.
Ειδικότερα, τα ελληνόπουλα ηλικίας 15 ετών πετυχαίνουν επιδόσεις  κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ όσον αφορά στην ανάγνωση, στα μαθηματικά και στις επιστημονικές γνώσεις . Ομοίως περιορισμένη είναι και η δια βίου μάθηση στην Ελλάδα, καθώς μόλις το 13% των Ελλήνων εκπαιδεύονται ως ενήλικες όταν ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι στο 34% .
Ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει πως πρέπει να γίνουν περισσότερα για να αποτραπεί το έλλειμμα δεξιοτήτων στην Ελλάδα, κάτι που θεωρεί δύσκολο δεδομένων των δυσχερειών των Ελλήνων εργοδοτών να προχωρήσουν σε προσλήψεις.
Πάντως αναφέρει πως το 2011, 83,2% των ατόμων ηλικίας μεταξύ 25 και 54 συγκαταλέγονταν στο εργατικό δυναμικό της χώρας, όταν ο μέσος όρο του ΟΟΣΑ είναι στο 81%. Το δε ποσοστό συμμετοχής των γυναικών ηλικίας 25-54 στο εργατικό δυναμικό είναι πάνω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ και ανέρχεται στο 72,7% (μέσος όρος του ΟΟΣΑ 71%). Πάντως, το 2011 το 43% των Ελλήνων ηλικίας 55 έως 64 εργαζόντουσαν όταν στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ ο μέσος όρος ήταν 57,8%.
Εμπόδια διαπιστώνει ο ΟΟΣΑ και στην ομαλή μετάβαση από το σχολείο στην εργασία. Όπως αναφέρει, το ποσοστό απασχόλησης των νέων στην Ελλάδα ήταν πέρυσι στο 16,3%, έναντι μέσου όρου 39,3% στα κράτη μέλη του ΟΟΣΑ, κάτι που οφείλεται στο ποσοστό ανεργίας των νέων που προσέγγισε πέρυσι το 44,4%, έναντι 16,2% στα υπόλοιπα κράτη μέλη του Οργανισμού .
Πλήγμα για την εξέλιξη των Ελλήνων εργαζομένων είναι και το ότι πολλοί απασχολούνται σε εργασίες που υπολείπονται των προσόντων τους. Ειδικότερα, το 32% των απασχολουμένων στην Ελλάδα εμφανίζονται να κατέχουν δεξιότητες -προσόντα μεγαλύτερα από τις θέσεις εργασίας τους (25% ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ), ενώ μόλις το 19% είχε προσόντα λιγότερα από αυτά που απαιτούσε η θέση που κατείχε (22% ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ).
Ο ΟΟΣΑ συνιστά στην Ελλάδα να αναπτύξει τη δια βίου μάθηση και να ενεργοποιήσει την προσφορά δεξιοτήτων, ενθαρρύνοντας την παραμονή εξειδικευμένων εργαζομένων στην αγορά.
 
24h.gr Θανάσης Κουκάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια: