Τρίτη, 27 Μαρτίου 2012

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ, ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ


‘ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ’

 
Εκδήλωση :   Παρασκευή 6 Απριλίου 2012 και ώρα 7.30 μμ στο Ξενοδοχείο Διόνυσος της Λάρισας.
 
·        Ο Ρόλος και η ευθύνη του κράτους για την  κοινωνική προστασία και συνοχή
15λεπτη Εισήγηση: Πάντος Παναγιώτης Μέλος ΔΣ Επιστημονικού   
Ινστιτούτου Πουλαντζά
 
·        Ο ρόλος και οι δυνατότητες της Δημοτικής Αυτοδιοίκησης στην ανάληψη δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης
15λεπτη Εισήγηση εκπρόσωπου Δήμου Ελληνικού Αττικής
 
·        Παρουσίαση της δράσης του Κοινωνικού Ιατρείου Θεσσαλονίκης
10λεπτη εισήγηση: Σδούγκος Θεόδωρος, Γιατρός
 
·        Ο ρόλος και οι δυνατότητες Συντονισμένων Δράσεων των  φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης στις σύγχρονες συνθήκες της κρίσης.
          10λεπτη Εισήγηση του Σκριάπα Κώστα, Προέδρου Δικτύου       
           ΜΚΟ Θεσσαλίας
 
·        Σύντομες Παρεμβάσεις εκπροσώπων φορέων παρουσίασης καλών πρακτικών κοινωνικής αλληλεγγύης
                -   Εκπρόσωποι Δήμων της Θεσσαλίας
-         Κοινωνικά Παντοπωλεία της Θεσσαλίας
-         Ενεργοί Πολίτες Λάρισας
-         ΕΛΜΕ Καθηγητών Λάρισας
-         Δικτύου Εθελοντών εκπαιδευτικών αβάθμιας εκπαίδευσης
-         Ομάδα χαριστικό παζάρι Καρδίτσας
-         Τοπική εναλλακτική μονάδα Βόλου
-         Φιλότης ΜΚΟ
-         Σύλλογος Γυναικών ‘’ Ελπίς’’
-         ΜΚΟ Βόλου Ανωσις
-         Σύλλογος ‘’Η Αγία Ταβιθά’’
-         Αρσις ΜΚΟ – Αλληλεγγύη
 
·        Συζήτηση
 
Η Συντονιστική Επιτροπή της κίνησης

"Θεσσαλοί Πολίτες του Κόσμου"
E-mail : e_thessaloi@yahoo.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια: