Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Πράσινες προτάσεις για την αγροτική επιχειρηματικότητα»


Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου  2012
Ώρα: 17:00
(Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Ελασσόνας)
17:00-17:15
Προσέλευση - Χαιρετισμοί
Α΄ Ενότητα : ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Συντονιστής : Κούτσικος Κώστας
17:15-17:45
«Οι Οικολόγοι Πράσινοι για την αγροτική οικονομία»
(Κοψίδης Μάκης, οικονομολόγος, Αναπλ. Μέλος Π.Σ.)

17:45-18.15
«Πράσινες λύσεις στη κρίση »
(Κοντούλη Ιωάννα – Επικεφαλής εκλογικής εκστρατείας Ο.Π.)

18:15-19:00
«Ερωτήσεις - Ελεύθερη συζήτηση »
Β΄ Ενότητα ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Συντονιστής : Κούτσικος Κώστας

19:00-19:20
«Επιχειρήστε Βιολογικά »
(Παπακωνσταντίνου Δημ. Γεωπόνος – Θ.Ο. Γεωργίας)

19:20-19:40
«Πράσινες προτάσεις για την ύπαιθρο »
(Τσόγκας Τέλης – Γεωπόνος, Επ. Στέλεχος Θ.Ο Γεωργίας)
19:40-20:15
«Ερωτήσεις-Ελεύθερη συζήτηση»

Κλείσιμο της Εκδήλωσης από την Επικεφαλής  των Οικολόγων Πράσινων Κοντούλη Γιάννα, Επικεφαλής εκλογικής εκστρατείας Ο.Π.  

Δεν υπάρχουν σχόλια: