Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Μολύβι εναντίον φωτογραφίας

Πραγματικά πρωτότυπη κι έξυπνη δουλειά

Πηγή: smashingpics.blogspot.com

Ben Heine_1 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com) Ben Heine_2 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_3 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_4 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_5 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_6 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_7 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com/)
Ben Heine_8 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_9 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_10 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_11 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_12Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_13  Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_14 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_15 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_16 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_17 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_18 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_19 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_20 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)

Ben Heine_21Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_22 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_23 Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)
Ben Heine_24  Courtesy Ben Heine (All Rights Reserved @ http://www.benheine.com)

Δεν υπάρχουν σχόλια: