Σάββατο, 20 Ιουνίου 2009

Οταν οι πολίτες γίνονται μέρος της λύσης

Απο την Ελευθερία

Οι πολίτες σε δράση... έδρασαν ξανά!

19/6/09 Πολίτες σε δράση

Δεν υπάρχουν σχόλια: