Πέμπτη, 4 Ιουνίου 2009

5η Ιουνίου: Μέρα Περιβάλλοντος (ΠΟΣΓ)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

ΠΟΣΓ

ΔΙΔΟΤΟΥ 26 – ΑΘΗΝΑ 10680

Τηλ. 36 14 580 – FAX : 36 14 580


Δελτίο Τύπου

5η Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Βρισκόμαστε σε μια περίοδο που ολόκληρος ο κόσμος παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις γύρω από την προσπάθεια για περιορισμό των κλιματικών αλλαγών και την φροντίδα του Περιβάλλοντος. Η δυσμενείς εξελίξεις σε σχέση με το περιβάλλον θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή στο πλανήτη και δημιουργούν αβεβαιότητα για τις νέες και επερχόμενες γενιές.

Η καταλήστευση των φυσικών πόρων του πλανήτη, η αλόγιστη χρήση των ορυκτών καυσίμων και η ανάπτυξη με κάθε τρόπο και κόστος έχουν δημιουργήσει ένα ασφυκτικό πλαίσιο.

Έστω και τώρα χρειάζεται να ευαισθητοποιηθούμε όλοι, πολίτες, κοινωνίες και κυβερνήσεις και να προχωρήσουμε σε αποφάσεις και πράξεις που θα μας επιτρέψουν να κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές ένα βιώσιμο πλανήτη.

Η Παγκόσμια οικονομική κρίση δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι το άλλοθι για ακόμη μεγαλύτερες βλάβες στο περιβάλλον.

Η έξοδος από την παρούσα κρίση θα έχει ισχυρά θεμέλια, μόνο αν βασιστεί σε μια παγκόσμια συμφωνία για αλλαγές στο αναπτυξιακό μοντέλο, που θα οδηγήσουν στον περιορισμό της αλόγιστης χρήσης των φυσικών πόρων, στην απομάκρυνση από τα ορυκτά καύσιμα, στην προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη νέα πράσινη οικονομία και την νέα τεχνολογική επανάσταση, που ήδη επενδύει σε περιβαλλοντικές λύσεις.

Η Ελλάδα πρέπει να είναι παρούσα και να συμμετέχει ενεργά στις εξελίξεις αυτές,, και για αυτό χρειάζεται μακροχρόνιο όραμα, σχεδιασμός και άμεση δραστηριοποίηση.
Η ΠΟΣΓ εφιστά την προσοχή για όλα τα θέματα που άπτονται της Γεωπονικής επιστήμης και αφορούν το Περιβάλλον, την Eλληνική Γεωργία αλλά και την Ελληνική κοινωνία γενικότερα, όπως:

  • Αρδευτική πολιτική και αντιμετώπιση της λειψυδρίας

  • Σύνταξη Κτηματολογίου

  • Γενικό Χωροταξικό Σχέδιο και χρήσεις γης

  • Διαχείριση περιβάλλοντος σε σχέση με τις ανθρωπογενείς παρεμβάσεις στη Γεωργική Γή

  • Περιβαλλοντικά μέτρα και αποκατάσταση πυρόπληκτων περιοχών

  • Αναβάθμιση του πρασίνου εντός των αστικών και περιαστικών περιοχών και τοποθέτηση σε νέα βάση των λειτουργιών της φυτοκοινωνίας στο αστικό περιβάλλον

  • Προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας

  • Διαχείριση των φυτικών υπολειμμάτων και αξιοποίηση τους στην αγορά αέριων ρύπων, καθώς επίσης και παραγωγή κομπόστ

Όλα τα παραπάνω είναι υποχρέωση του Γεωπονικού κλάδου να τα διαχειριστεί και να τα αξιοποιήσει με οφέλεια του κοινωνικού συνόλου, του περιβάλλοντος αλλά και της οικονομικής ανάπτυξης.

Η πράσινη ανάπτυξη έχει στο επίκεντρο της το περιβάλλον και κατά συνέπεια τον άνθρωπο και αναδεικνύει νέα μοντέλα ανάπτυξης που θα βοηθήσουν οικονομία και περιβάλλον να μην συγκρούονται αλλά να συνεργάζονται εποικοδομητικά.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων γιορτάζει την 5η Ιουνίου που είναι Παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος και καλεί τους πολίτες να δείξουν έμπρακτα τον σεβασμό και την αγάπη στο περιβάλλον αλλά και την Πολιτεία να συνεισφέρει με πολιτικές που θα προστατεύουν το περιβάλλον και ενισχύουν την αειφόρο ανάπτυξη.

Ο Γεωπονικός κλάδος και η Γεωπονική επιστήμη θα έχει ως οφείλει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εκστρατεία για μία ισόρροπη ανάπτυξη με το πράσινο στο επίκεντρο της.

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος: Νικόλαος Ζιούβας - Ο Γραμματέας: Παναγιώτης Αντωνίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: